Ekonomisk förvaltning för bostadsrättsförening

Som kund hos oss på Vänerförvaltning hjälper vi dig med att göra ditt styrelseuppdrag så tidseffektivt och enkelt som möjligt. Med ekonomer som är specialiserade på bostadsrättsföreningar är vi säkra på att du och din förening får det stöd som krävs för en trygg och långsiktig boendemiljö för samtliga medlemmar.

En personlig och kontinuerlig förvaltning är viktig för oss, därför får din förening en egen huvudansvarig ekonom som blir föreningens kontaktperson hos Vänerförvaltning. Ekonomen svarar för det löpande arbetet med redovisning och rådgivning för din bostadsrättsförening och försöker alltid möta de behov som kan tänkas uppkomma, upphandling av lån, deltagande i styrelse- och årsmöten eller kontakt med externa samarbetspartners.

Det skapar en bra kontinuitet och ekonomen lär känna dig och din förening för att du ska få bästa tänkbara service. Du kanske även kan få några bra tips på hur du kan förenkla ditt styrelsearbete!

Grundstenen i den ekonomiska förvaltningen hos Vänerförvaltning är det webbaserade styrelseverktyget Webbhero, i verktyget som är tillgängligt dygnet runt samlas all information du behöver kring din bostadsrättsförening. Du kan exempelvis hämta rapporter, attestera fakturor och följa varje transaktion.

Trygg ekonomisk förvaltning

Vårt mål är att du som kund ska ha en trygg förvaltning, därför jobbar vi med fast pris i så stor utsträckning som möjligt för att du ska slippa få stora oförutsedda extrafaktureringar. Våra ekonomiska tjänster är utvecklade speciellt för bostadsrättföreningar för att du ska kunna få full insyn i vad som sker kring den löpande administrationen i din förening. Det blir således enkelt för dig att få en klar helhetsbild av din förenings ekonomi. 

Vi hjälper till med allt från budget, löpande bokföring, hyresadministration, pantsättningar och överlåtelser till bokslut och årsredovisning. Hos oss ingår även administration av inre fond, kontering av fakturor, löne- och arvodesadministration och momshanteringen vid frivillig skattskyldighet. 

Självklart kan du även få hjälp med exempelvis låneupphandlingar.

Våra tjänster

FAKTURAHANTERING

BOKFÖRING

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING

HYRESAVISERING

MEDLEMS & LÄGENHETSFÖRTECKNING

PANTSÄTTNINGAR & ÖVERLÅTELSER

UTBETALNING AV LÖNER & ARVODEN

MOMS, SKATT & ARBETSGIVARAVGIFT

KONTROLLUPPGIFTER

EGEN BANKANSLUTNING

WEBBHERO

Vill du ha en offert?