Webbhero- Kundbaserad webbportal

Som kund hos Vänerförvaltning har du tillgång till en webbaserad kundportal som heter Webbhero där du kan hämta och lämna information direkt via internet. Tjänsten är öppen dygnet runt för att du som användare själv ska kunna välja när och var du vill sköta dina ärenden.

I webbhero hittar du all information som rör din förenings ekonomi. Samtliga leverantörsfakturor skickas till Vänerförvaltning för inskanning och kontering, därefter kan du via Webbhero digitalt se och attestera fakturan, du slipper således attestera fakturan med signatur. Det finns även en möjlighet att söka historiska fakturor och vem som attesterat dessa.

I webbhero kan du även skriva ut balans– och resultaträkning, följa händelser på föreningens transaktionskonto ner på verifikatnivå. Detta uppdateras dagligen så att du alltid kan ha kolla på föreningens ekonomi.

Information när du själv behöver

Önskar du skriva ut debiteringslista med samtliga föreningens avgifter, dagligen uppdaterad saldolista med rest- och tillgodobelopp finns även detta att hämta i Webbhero. Du kan också skriva ut medlemsförteckning innehållandes varje medlems namn, tidpunkten för medlemmens inträde samt vilken bostadsrätt medlemmen har antecknas samt en lägenhetsförteckning.

Lägenhetsförteckningen innehåller uppgift om varje lägenhets beteckning, antal rum samt ev. övriga utrymmen. Listorna är lätta att skriva ut i Excel eller PDF-format och uppdateras dagligen i Webbhero. Även revisorer, banker och mäklare har nytta av Webbhero, de kan hämta årsredovisningar, stadgar, ekonomisk plan och skriva ut mäklarbilder. Det finns även andra funktioner i Webbhero, varför inte prova och se om det finns något som intresserar just din bostadsrättsförening.

Logga in på Webbhero