Verklig huvudman

av 22 september, 2017Blogg

Verklig huvudman

Det har i dagarna gått ut ett brev till föreningar om anmälan om verklig huvudman. Bakgrunden är ett nytt EU-direktiv som stadgar att alla EU-länder måste ha ett register över verkliga huvudmän. Detta gäller även bostadsrättsföreningar.

Vad är en verklig huvudman?

En verklig huvudman är en eller flera personer som kontrollerar en bostadsrättsförening.

  • Har mer än 25% av rösterna.
  • Ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.

(källa: bolagsverket)

Vad innebär detta för föreningarna?

De allra flesta bostadsrättsföreningar har således ingen verklig huvudman, dvs ingen medlem har mer än 25% av rösterna och har inte heller rätten att avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna. Därför ska ni som förening anmäla just detta till Bolagsverket, att ingen huvudman finns.

Verklig huvudman anmälan bolagsverketAnmälan om verklig huvudman görs på bolagsverkets hemsida senast 31 januari 2018 och du behöver legitimera dig med e-legitimation. Anmälan är enkel och tar bara någon minut. Om ni vill ha hjälp med detta, kontakta oss på Vänerförvaltning (gäller de bostadsrättsföreningar som har oss som förvaltare).

Vill ni läsa mer kring detta, besök Bolagsverkets hemsida.

Share This