Moms ska läggas på el, vatten och värme som inte ingår i hyran

av 28 januari, 2020Blogg

El, värme eller vatten som inte ingår i hyran och debiteras efter förbrukning ska momsbeläggas. Det är innebörden av ett beslut av Högsta förvaltningsdomstolen. Momsen bör debiteras redan i januari 2020 om möjligt.

El, värme eller vatten som inte ingår i hyran och debiteras efter förbrukning, ska inte längre vara momsfritt. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i en dom från 3 december 2019, som därmed ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked från tidigare under 2019.

– Hyreslagstiftningen säger att även om el, gas och vatten debiteras efter förbrukning är det en del av hyran. Det går därför inte att bryta ut förbrukningen från hyran och momsbelägga den delen av hyran.

Skatterättsnämnden ansåg att el och vatten är en nödvändighet för att kunna använda lägenheten som bostad och ska betraktas som en helhet, även om individuell mätning och debitering av vatten och el görs. Därför ska IMD även fortsättningsvis vara undantagna från moms anser Skatterättsnämnden.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens besked

Högsta förvaltningsdomstolen har nu dömt i målet avseende moms och IMD. Högsta förvaltningsdomstolen instämmer i Skatteverkets bedömning, vilket betyder att el, vatten och andra nyttigheter som debiteras efter individuell mätning ska faktureras med moms.

Avdragsrätt för ingående moms prövas av Skatterättsnämnden

Frågan om rätt till avdrag för moms på inköp och installation av el- och vattenledningssystem avgjordes inte av Högsta förvaltningsdomstolen utan ska nu först prövas av Skatterättsnämnden. Vi återkommer med besked så snart vi har fått mer information.

Under vecka 5 2020, sänder Vänerförvaltning ut brev tillsammans med blanketten ”Skatte och avgiftsanmälan” där föreningen ansöker om momspliktig verksamhet. Detta gäller alltså bara de föreningar som använder sig av IMD. Blanketten skall skrivas under av behörig firmatecknare och sändas åter till Vänerförvaltning så snart som möjligt.

Share This